Linda Gimle


Linda är sedan 2013 med i Bokbindarmästarföreningens styrelse och också medlem i Bokbindare-Gesällskapet.

Urval av utbildningar:
1996 - 1999
2001 - 2002

2003 - 2004
2004 - 2007

07-08, 10-11
Grafiskt Utbildnings Centrum, Tryckmedia, Uppsala
Kvällskurs i Grafisk teknik, kommunikation & management, Grafiska Institutet, Stockholm
Text och Bildkommunikation, Helliden Folkhögskola, Tidaholm
Bokbinderi 2 år, år 3: Historiska
Bokbandstekniker, Leksands Folkhögskola
Kreativt Entreprenörskap 2 år, Entreprenörskolan, Leksand

Urval av kortkurser:
2007
2010
2013
2013
2014
Pop-up Bas, Bokbindarkompetens, Stockholm
Crossed Structure Binding, Bokbindarkompetens, Stockholm
Gramus Kunskapsöverföring, Boktryck
Pappersmarmorering - baskurs, Kungliga Biblioteket, Köpenhamn
Gramus Kunskapsöverföring, Handsättning
  Linda Gimle

Linda tycker om att vara gästlärare/kursledare och inspirera andra till att binda böcker/skapa med papper.

Kontakta Linda: linda@djurabok.se.

DJURA BOK & PAPPERSVERKSTAD, GAGNEFSV. 3, 785 50 DJURA, 0241-305 02, info@djurabok.se